Home Λεξικό
en / bg / it / se / lv / es / gr / sk
Site navigator

???????

Λεξικό

FAQ (????? ?????????)

Ask for helpΛεξικό

Όπως διαβάζετε για την θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης, θα συναντάτε σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένους όρους. Παρέχουμε αυτό το λεξικό σα χρήσιμη βοήθεια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε συναντήσετε άγνωστους όρους ή εκφράσεις.


Business plan

Το σχέδιο έργου (business plan) είναι ένα έγγραφο που περιγράφει αναλυτικά ένα προτεινόμενο ή υπάρχον εγχείρημα. Το σχέδιο έργου επιδιώκει να αποτυπωσει το όραμα, την υπάρχουσα κατάσταση, τις άναγκες, την αγορά και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου.


Call-back Interview

Μία διαδικασία λεπτομερους συνέντευξης που λαμβάνει χώρα στο γραφείο του προισταμένου εφόσον οι πιθανοί υπάλληλοι έχουν περάσει τις πρώτες απλές συνεντεύξεις. Αυτές οι συνεντεύξεις κρατάνε αρκετές ώρες και οι υπάλληλοι συναντουν διαφορετικά άτομα από την εταιρία απο το πρωί μέχρι το απόγευμα. Γεύμα ή δείπνο με τον πιθανώς μελλοντικό προιστάμενο μπορεί να προβλέπεται επίσης.


Career Assessment

Η διαδικασία μετρήσεως επαγγελματικής ικανότητας, ενδιαφέροντος για εργασία, καθώς και των ακαδημαικών και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παράγοντες όπως η μέχρι τώρα εμπειρία, η φυσική ικανότητα, οι αξίες και ο χαρακτήρας του ατόμου. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσα από επίσημους μηχανισμούς και στάνταρτς ή μέσω άτυπων μέσων όπως συνεντεύξεις ή έλεγχο κάποιων δειγμάτων εργασίας.


Career Exploration

Η διαδικασία ανεύρεσης μίας επαγγελματικής πορείας, όπως και συγκεκριμένων εργασιών μέσα από μια συγκεκριμένη πορεία. Σκεφτείτε την επαγγελματική διερεύνηση και το σχεδιασμό σα γέφυρες από τη προηγούμενη εργασία σας στην επόμενη.


Career Guidance & Counseling

Αυτό σημαίνει ένα πρόγραμμα που: (α) μένει στην ουσία του θέματος και των σχετικών τεχνικών και μεθόδων που οργανώνονται για την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτογνωσίας, επαγγελματικού σχεδιασμού, αποφάσεων, γνώσεων και αντίληψεως των τοπικών, κρατικών και των εθνικών, επαγγελματικών, εκπαιδευτικών των διαρκώς διαμορφούμενων αναγκών της αγοράς, των τάσεων και των ευκαριών. (β) βοηθάει τα άτομα να κάνουν και να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αλλαγές (γ) βοηθάει τους πιθανούς μελλοντικούς υπαλλήλους να αναπτύξουν επιλογές για την καριέρα τους με προσοχή σε θέματα φύλου, φυλής, εθνικότητας, ειδικών αναγκών, γλώσσας ή άλλων κοινωνικο-οικονομικών εμποδίων και να ενθαρύνουν προσλήψεις μακρία από προκαταλήψεις.


Career Paths

Ομάδες επαγγελμάτων/ κατευθύνσεων που συνδυάζονται επειδή οι ανθρωποι που τις αποτελούν έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δυνάμεις. Όλες οι εκδοχές περιλαμβάνουν μία σειρά από ειδικότητες που απαιτουν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και πρακτικής.


Career planning

Ο στόχος του επαγγελματικού σχεδιασμού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όσους ψάχνουν δουλειά να προγραμματίσουν και να ακολουθήσουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα δράσης που θα οδηγήσει στην αυτάρκεια και σε μια ικανοποιητική καριέρα.


Cover Letter

Πρέπει να συνοδεύει το βιογραφικό σας όταν απευθύνεστε σε ένα πιθανό προιστάμενο. Μία καλή συνοδευτική επιστολή αντανακλά την προσωπικότητα σας (και περιγράφει συγκεκριμένες δυνάμεις και ικανότητες σας). Πρεπει να παρότρυνει τον προιστάμενο να διαβάσει το βιογραφικό σας.


Curriculum Vitae (C.V.)

Γραπτή σύνοψη των εκπαιδευτικών ικανοτήτων σας, της επαγγελματικής αλλά και εθελοντικής σας εμπειρίας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη βιογραφικών: - Χρονολογικό - ένα βιογραφικό που αναφέρεται στην ιστορία σας με αντίστροφη χρονολογική σειρά - με αναφορά στην εκάστοτε εταιρία, τίτλο θέσης, καθήκοντα και ημερομηνίες - Λειτουργικό - ένα βιογραφικό που δίνει βάση σε ικανότηττες και ρόλους - οι βασικές ημερομηνίες αναφέρονται χωριστά - Συνδυαστικό


E-consultant

Ένα πρόσωπο που είναι ειδικός σε ένα ή περισσότερα προιόντα ή θέματα και προσφέρει ειδικευμένες γνώσεις για να βοηθήσει τους πελάτες. Λαμβάνοντας ένα αίτημα , ένα σύμβουλος από απόσταση (e consultant) θα παρουσιάσει μία βιώσιμη λύση στη μορφή ενός συμβουλίου μέσω ίντερνετ ή μέσω ενός διαλόγου με τον πελάτη ή και με τη μορφή ντοκουμέντων.


E-consulting

Μία υπηρεσία για συμβουλές μέσω ενός ερωτηματολογίου, που λειτουργεί μέσω ίντερνετ. Μέσω του e-consulting, ο πελάτης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορεί να έχει αποτελεσματική και πολύτιμη υποστήριξη.


E-learning

Η παράδοση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και πρακτικής μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπολογιστή ή μίας ηλεκτρονικής συσκεύης (πχ κινητό τηλέφωνο) με τρόπο ώστε να προσφερεί εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία εξοπλισμού, Internet ή Intranet. Τα CD rom και τα DVD επίσης μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό.


Employee

Ένα άτομο που πληρώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχει και του οποίου τα καθήκοντα ελέγχονται από ένα προιστάμενο.


Minimum Qualifications

Συνήθως αυτές είναι οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα άτομο για να ληφθεί υπόψη για μία θέση. Για παράδειγμα, τέτοια στοιχεία αποτελούν η εκπαίδευση, η εμπειρία, ειδικότητες και άδειες. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των υποψηφιών, ο προιστάμενος δε θα επιλέξει όλους όσους πληρουν τις βασικές προυποθέσεις.


Networking

Έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιά ευρείας λίστας επαφών - ανθρώπων που έχεις γνωρίσει μέσα από διαφορες κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες - και με την καλλιέργεια των επαφών για την αναζήτηση εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν, να σας προσφέρουν συμβουλές και πληροφορίες για κάποια εταιρία και νας σας συστήσουν σε άλλους ώστε να επεκτείνετε το δίκτυο σας.


Recruitment agencies

Επαγγελματιές που πληρώνονται από εργοδότες για να βρίσκουν τους κατάλληλους υποψηφίους για συγκεκριμένες θέσεις. Όσοι ψάχνουν για εργασία μπορουν επίσης να τους προσεγγίσουν, Συχνά ειδικεύονται ανα είδος εργασίας ή ανά γεωγραφική περιοχή. Αποφύγετε αυτους που απαιτουν πληρώμη για αυτή τηγ υπηρεσία.


Screening Interview

Η συνέντευξη του πρώτου κύκλου που κρατάει 20 ή 30 λεπτά εντός η εκτός του χώρου εργασίας. Οι υπευθυνοι της συνέντευξης βλέπου ν περίπου 25 άτομα την ημέρα και επιλέγουν ένα μικρό αριθμό από φοιτητές που θα ξαναδούν στη δεύτερη συνέντευξη.


Self-assessment

Μία εκτίμηση των ικανοτήτων ενός και των αποτυχιών του, της ικανότητας του πελάτη να παρατηρεί, να αναλέυι και να κρίνει την απόδοση του βάσει κριτηρίων και να καθορίσει πώς θα τα βελτιώσει.


Skill Assessment

Η διαδικασία της μέτρησης της απόδοσης με βάση κάποια στανταρντς (μέσα από εξέταση, πρακτικά τέστ, παρατήρηση και συμπλήρωση των εργασιών και καθηκόντων)


Temporary Agencies

Εταιρίες που τοποθετούν τους εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας με κάποιο συμβόλαιο ή σε προσωρινή βάση. Κάποιοι προσφέρουν και πρακτική. Μερικοί ειναι ειδικευμένοι.


Thank You Letters

Μετά από κάθε συνέντευξη, θα πρέπει να στείλετε ένα ευχαριστήριο γράμμα στο πρόσωπο που σας είδε. Είναι μια κίνηση ευγένιας, και μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων παίρνουν την πρωτοβουλία, οπότε θα ξεχωρίσετε.


Macromedia Flash Player Required